U okviru projekta “Prevencija je uvijek prioritet kod (zlo)upotrebe alkohola” sproveli smo istrazivanje o rasprostranjenosti upotrebe alkohola kod mladih u nekoliko opstina na sjeveru Crne Gore.

U toku septembra mjeseca tekuce godine, nasa organizacija u partnerstvu sa NVO „Glasnici nade“ sprovela je istraživanje javnog mnjenja o potrebama starih lica kao i problema sa kojima se ova ranjivija grupa suočava.

U toku februara mjeseca tekuce godine, u dvije srednje škole na teritorije opštine Berane, sproveli smo istraživanje o nasilju medju mladima.

Gradjanke i studenkinje, kao i srednjoškolke u više obrazovnih ustnova i gradova na sjeveru Crne Gore, upoznate su sa ili su doživjele seksualno uznemiravanje i ucenjivanje.

Svjesni smo da sa porastom tehnologije i industrije raste i broj zagađivača naših voda. U vezi sa tim, u konstantnom je porastu sve veći broj zagađivača, pogotovo u poslednjih 5 godina. Dominantni faktori koji utiču na zagađenost rijeke su komunalni i pomješani otpad što je sve ishod samog čovjeka.