U toku februara mjeseca tekuce godine, u dvije srednje škole na teritorije opštine Berane, sproveli smo istraživanje o nasilju medju mladima.

Gradjanke i studenkinje, kao i srednjoškolke u više obrazovnih ustnova i gradova na sjeveru Crne Gore, upoznate su sa ili su doživjele seksualno uznemiravanje i ucenjivanje.

Svjesni smo da sa porastom tehnologije i industrije raste i broj zagađivača naših voda. U vezi sa tim, u konstantnom je porastu sve veći broj zagađivača, pogotovo u poslednjih 5 godina. Dominantni faktori koji utiču na zagađenost rijeke su komunalni i pomješani otpad što je sve ishod samog čovjeka.

U periodu od 05.12. do 15.12. tekuce godine, nasa organizacija sprovela je istraživanje javnog mnjenja o problemu trgovine ljudima.

U okviru projekta ,,I ti se pitaš - učestvuj i utiči“, koji je podrzan od strane Ministarstva javne uprave a koji se sprovodi u partnerstvu sa NVO Šansa, sproveli smo istrazivanje o stepenu zadovoljstva gradjana uslugama javne uprave.