Izbor je tvoj – nauči da odoliš

U poslednjih nekoliko godina skoro da je postalo normalno da je svaki izlazak mladih, proslava rođendana ili položenog ispita propraćen velikim količinama alkohola. Trend konzumacije alkohola kod mladih stalno je u porastu, a na to ukazuju i mnogobrojna istraživanja kako u svijetu tako i kod nas.

Mlada osoba koja ima problem sa alkoholom često može biti razdražljiva, nervozna, sklona neobjašnjivim promenama raspoloženja, tuzi i bezvoljnosti. Prekomjerno pijenje alkohola često je povezano sa agresivnim i nasilničkim ponašanjem, upuštanjem u rizične seksualne odnose kao i raznim kriminalnim radnjama (krađe, tuče, i sl.). Alkohol je takođe česti uzrok stradanja mladih u saobraćajnim nezgodama.

Različiti su uzroci koje mladi navode kao razlog pijenja, pa tako navode da ih alkohol opušta (,,lakše se zabavim, luđi sam”), da piju iz dosade (,,tako bezveze nemam razloga, pijem iz dosade”) ili zbog uverenja da svi piju (,,šta vam je pa svi u školi piju, pa ja bih bio nula da ne pijem”). Često kao razlog pijenja navode i da im alkohol pomaže da lakše sklapaju prijateljstva (,,ako ne popijem, ćutljiv sam u društvu, pogotovo ako je novo”) ili da bi lakše prišli suprotnom polu (,,dok ne popijem, ma nema šanse da priđem djevojci”). Ponekad piju da bi ,,razbili” tremu ili da bi lakše podneli roditeljske kritike (,,kad popijem, ja ih i ne čujem, sve mi je smiješno”).

Važno je da se na alkoholizam kod mladih blagovremeno reaguje i pomoći im da riješe svoje probleme. Mlade ljude treba ohrabrivati i podržavati da upražnjavaju aktivnosti u kojima će biti više atraktivnih i korisnih sadržaja koji će zadovoljiti njihovu znatiželju, interese i razvojne potrebe, omogućivši im tako da sami donose pravilne odluke i izbore.

Izbor je tvoj – nauči da odoliš je dio kampanje koji sprovodimo u okviru projekta “Prevencija je uvijek prioritet kod (zlo)upotrebe alkohola” koji je podrzan od strane Ministarva zdravlja a sprovodimo se u partnerstvu sa NVO Šansa.

Ostavi komentar