STOP rodno zasnovanom nasilju na internetu

Iako i žene i muškarci mogu biti izloženi digitalnom nasilju, podaci o ovoj pojavi ukazuju na to da su žene i djevojčice, za razliku od muškaraca, najčešće žrtve nasilja na internetu. One trpe najdrastičnije vidove nasilja i najviše su pogođene posledicama.

Digitalno rodno zasnovano nasilje može biti štetno kao i fizičko nasilje nad ženama. Posledice su slične kao i u slučajevima uznemiravanja ili proganjanja i mogu uključiti poremećaje prouzrokovane stresom, traumu, anksioznost, poremećaje sna, depresiju i fizički bol. Posljedice digitalnog nasilja mogu se „preliti“ i u „stvarni život“ i mogu podrazumjevati:

– strah za sopstvenu bezbjednost u slučaju organizovanog uznemiravanja;

– izolaciju kao posledicu praćenja žena u kući i na poslu putem aplikacija i uređaja;

– nepostojanje bezbjednog prostora za žrtvu zbog brzine nekontrolisanog širenja ličnih podataka i nedostatka zaštite i zbog slučajeva prenošenja nasilja i zlostavljanja uživo.

Mogući vidovi zaštite i podrške

– Jačati svijest i poslati jasnu poruku da žrtva nije odgovorna za pretrpljeno nasilje;

– Pružiti žrtvi podršku kroz aktivno slušanje, upućivanje na moguće izvore dodatnih informacija i na osobe od povjerenja, podsticanje formiranja grupe ljudi koji će moći da pružaju emotivnu podršku žrtvi;

– Izbjeći sugerisanje da se žrtva „isključi“ sa interneta jer se time nasilje ne zaustavlja, a žrtva se može dodatno izolovati;

– Koristiti mogućnost blokiranja onih koji upućuju nasilničke poruke (na platformama kao što su Fejsbuk ili Tviter)

STOP rodno zasnovanom nasilju na internetu je dio kampanje koji sprovodimo u okviru projakta ,,Za potpuno prevazilaženje razlika” koji je podržan od Ministarstva ljudskih i manjinskih prava a koji realizujemo u partnerstvu sa NVO “Šansa”

Ostavi komentar