Savremeno društvo u maloj mjeri posvećuje pažnju problemu alkoholizma

U okviru projekta “Prevencija je uvijek prioritet kod (zlo)upotrebe alkohola” koji je podrzan od strane Ministarva zdravlja a sprovodi se u partnerstvu sa NVO Šansa, juce smo u Rozajama realizovali radionicu o alkoholizmu koja je bila namijenjena za roditelje.

Radionica je bila interaktivnog tipa. Kroz video prezentaciju roditelji su se upoznali sa problemima u društvu čiji je izvor alkoholizam. Posebna pažnja je bila posvećena pristupu smanjenja alkoholizma.

Ovaj dio radionice je posebno zainteresovao prisutne. Naime, oni su, koristeći svoja znanja I iskustvo iznijeli mnoga rješenja, koja bi doprinijela suzbijanju rasprostranjenosti alkoholizma.

Takođe, dio radionice je obuhvatio i problem alkoholizma kod mladih. Zaključak radionice se odnosio na činjenicu da savremeno društvo u maloj mjeri posvećuje pažnju problem alkoholizma, problem koji utiče na čovjeka i ugrožava mu egzistenciju.

 

Ostavi komentar