Nastavljena akcija u vidu donacije namijenjena Dnevnom boravku za stara lica u Plavu

U Dnevnom boravku za stara lica u Plavu, nastavljana je akcija u vidu donacije gdje smo zamijenili stari i postavili novi podni itison, zamijenili stare stolove i stolice sa novim i namontirali i postavili novu ugaonu garnituru.

Cilj pomenute aktivnosti je da se omoguće bolji uslovi za život koji odgovaraju potrebama penzionera u Dnevnom boravku za stara lica u Plavu, kao i da se olakša rad i poboljša sadržaj uslova u istom.

Do kraja mjeseca ocekujemo da cemo realizovati i ostatak danacije u vidu tehnicke opreme, cime bismo ovu aktivnost zavrsili mjesec dana prije planiranih rokova.

Pomenuta donacija realizovana je u okviru projekta “Radost života u zrelom dobu – podrška aktivnom starenju” koji je podržan od strane Ministarstva rada i socijalnog staranja a sprovodi se u partnerstvu sa NVO Šansa.

Ostavi komentar