Jednodnevnim izletom obeležen dan starih osoba

Povodom 1.oktobra Međunarodnog dana starih osoba, danas je za korisnike Dnevnog boravka za stara lica iz Plava, realizovan jednodnevni izlet do mjesta “Grebaje“ u opštini Gusinje.

Nakon završenog izleta, za sve penzionere organizovan je zajednički ručak u Plavu, sa ciljem da se naglasi koliko je važno prilagoditi okruženje u kome živimo, potrebama i sposobnostima stanovnika trećeg doba.

Još postoje predrasude da starije osobe svoj život treba da provedu živeći pasivno svoje penzionerske dane. Zanemaruje se njihovo ogromno životno i radno iskustvo, koje ne samo mladim generacijama, već društvu u cjelini, predstavlja neiscrpni resurs, vrijedan poštovanja.

Razvijanjem međugeneracijske solidarnosti postiže se zamah u razvoju društva kroz korišćenje svih blagodeti mladosti i ogromnog potencijala i iskustva starijeg životnog doba.

Današnji izlet i zajedničko druženje sa starima, realizovan je u okviru projekta “Radost života u zrelom dobu – podrška aktivnom starenju” koji je podržan od strane Ministarstva rada i socijalnog staranja a sprovodi se u partnerstvu sa NVO Šansa.

Ostavi komentar