Obrazovanje je vazno

Pod nazivom „Obrazovanje je važno“ nasa organizacija je sprovela kampanju o značaju i važnosti obrazovanja za pripadnike RE populacije sa ciljem ukazivanja na njihovo obavezno osnovno obrazovanje.

Kampanja je sprovedena u dva romska naselja u Beranama i to naselju Talum i Riversajd, gdje smo podijeli brošure sa neophodnim informacijama koje će im pomoći da saznaju više o ovom problemu i načinu njegovog rešavanja.

Evidentan je broj neobrazovanih pripadnika RE populacije i svi zajedno kao društvo trebamo što više da se uključimo i taj broj makar svedemo na najmanji mogući minimum i tako omogućimo da i pripadnici ove populacije stiču osnovno obrazovanje.

Kampanja je sprovedana u okviru projekta “Brigom protiv predrasuda“ koji je podrzan od strane Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava.

Leave a comment