Odrzan trening za buduce preduzetnice

Pod nazivom „Preduzetnički proces“, u prostorijama naše organizacije održali smo trening za buduce žene preduzetnice sa ciljem ulaganja dodatnih napora u procesu informisanja žena na prilike i prednosti koje bavljenje preduzetništvom nosi sa sobom.

Kroz promociju mogućnosti koje postoje u ovoj oblasti, posebno na lokalnom nivou, njihovog osnazivanja i podsticanja da pokrenu sopstveni biznis, buduce preduzetnice smo upoznali sa osobinama koje moraju da imaju kako bi bile uspjesne na poslovnom planu.

Ucesnicama treninga samo pomogli da se oslobode straha od rizika i neuspjeha, ukazali na osnovne elemente dobrog preduzetnickog duha i naglasili im da ce nasa organizacija obezbijediti finasijsku pomoc u iznosu od 2.000 evra za najbolji Biznis plan, koji bude napisan od strane samih polaznica.

Trening je realizovan u okviru projekta ,,Podrška ženama kao zaleđina razvoju društva” koji je finansijski podrzan od strane Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava a koji se realizuje u partnerstvu sa NVO Šansa.

Ostavi komentar